Nokia bättre än index

Datum: 2005-09-29 11:16

Bättre än index

Nokia Corporation

Cheuvreux rekommenderar bättre än index för Nokia.

Nokia ser ut att öka volymerna genom att marknaden expanderar vilket ökar förväntningarna på kort sikt enligt Cheuvreux. Nedsidan är begränsad på grund av aktieåterköp. Nya modeller av mobiltelefoner ger stöd åt genomsnittligt försäljningspris men det leder även till tryck på bruttomarginalerna under Q3 2005. Nokia handlas till en rabatt gentemot konkurrenter på 9 procent räknat på förväntad vinst för helåret 2006 vilket mer än väl kompenserar för snabbare och kortare produktlivscykler än nätverksinfrastruktur. Riktkursen sätts höjs till 140,80 kronor (tidigare 131,40 kronor).
Kurs då rekommendationen gavs:
127,5 kr
Riktkurs:
141 kr

Rekommendation från: Cheuvreux

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser