Nokia bättre än index

Datum: 2007-07-09 14:59

Bättre än index

Nokia Corporation

Cazenove rekommenderar bättre än index för Nokia.

Cazenove rekommenderar bättre än index för Nokia. Apples lansering av iPhone förväntas öka konsumenternas aptit på fler mobiltjänster, enligt Cazenove. Med bara tre miljoner enheter av iPhone som förväntas säljas i Europa kommer påverkan på Nokias försäljning vara försumbar, enligt Cazenove. Det huvudsakliga fördelen hos Nokia är bolagets skala, dess flexibla tillverkning och logistik, samt distributionskraft, enligt Cazenove. Nokia kommer dessutom öka marknadsandelarna när Motorola siktar på att höja marginalerna, enligt Cazenove.
Kurs då rekommendationen gavs:
193,75 kr

Rekommendation från: Cazenove

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser