Nokia är bäst i klassen

Datum: 2000-10-16 16:17

Veckans Affärer tycker att Nokia är köpvärd.

Nokia har betydande stordriftsfördelar på mobiltelefonsidan. Nokia blir dessutom starkare på systemsidan när mobiloperatörernas investeringar inom nästa generations mobiltelefonnät tar fart. Trots risk för krympande marginaler anser Veckans Affärer att aktien är värd cirka 450 – 500 kr. Rekommendationen blir därför köp.
Kurs då rekommendationen gavs:
335,5 kr
Riktkurs:
450 kr

Rekommendation från: Veckans Affärer

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser