Nobia mot 105 kr

Datum: 2007-08-13 09:41

Neutral

Nobia

Börsinsikt menar att Nobia-aktien är billig.

Någon snar uppvärdering är nog att vänta enligt tidningen, men om inte att tillväxten avtar abrupt eller att marginalerna viker är aktien billig. P/E-talen för i år och nästa år beräknas till 15,1 respektive 12,4. Avsaknad av bränsle att driva upp aktiekursen gör att rekommendationen inte blir mer än neutral.
Kurs då rekommendationen gavs:
79,625 kr
Riktkurs:
105 kr

Rekommendation från: Börsinsikt

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser