Nobia fullvärderat

Datum: 2006-05-06 20:04

Neutral

Nobia

Börsinsikt menar att Nobias prestationer är till fullo inräknade i aktiekursen.

Utsikterna bedöms vara ljusa och marginalen kan förbättras. Men Börsinsikts motiverade värde på 250 kr per Nobia-aktie gör att aktien är fullvärderad. P/E-talet på årets prognos är 17.
Kurs då rekommendationen gavs:
252 kr
Riktkurs:
250 kr

Rekommendation från: Börsinsikt

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser