Nobia bättre än index

Datum: 2006-06-12 11:49

Bättre än index

Nobia

Carnegie rekommenderar bättre än index i Nobia.

Carnegie rekommenderar bättre än index i Nobia. Statistik för husmarknaden i Storbritannien visar på en husmarknad som fortsätter att stärkas och som förväntas att vara sund under året vilket stödjer synen på Nobia, enligt Carnegie. Statistiken är i linje med Carnegies scenario som är en stark husmarknad under första halvåret 2006 och en något lägre aktivitet under andra halvåret 2007 men med en sund och stabil underliggande marknad, vilket ger stöd åt estimaten för Nobias verksamhet i Storbritannien.
Kurs då rekommendationen gavs:
227,5 kr

Rekommendation från: Carnegie

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser