Nobia bättre än index

Datum: 2006-09-11 11:19

Bättre än index

Nobia

Carnegie rekommenderar bättre än index för Nobia.

Carnegie rekommenderar bättre än index för Nobia efter stabil husdata från Storbritannien. Huspriserna ökade med en procent år till år och antalet bostadslån ökade med 24 procent år till år i juli, enligt Carnegie. Huspriserna är viktiga för de är en ledande indikator för hustransaktioner, som är starkt korrelerade med Nobias tillväxt i Storbritannien, enligt Carnegie. På kort sikt är jämförelsesiffrorna för Nobia lätta, och därför är Carnegie inte alltför bekymmrade om den negativa påverkan av ett varmt juli, enligt Carnegie.
Kurs då rekommendationen gavs:
237,75 kr

Rekommendation från: Carnegie

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser