Nobia bättre än index

Datum: 2007-02-09 14:01

Bättre än index

Nobia

Carnegie rekommenderar bättre än index för Nobia.

Carnegie rekommenderar bättre än index för Nobia efter helårsrapporten. Utsikterna för 2007 är bättre än förväntat, enligt Carnegie. Till följd av fjärde kvartalets resultat höjs estimaten för 2007 och 2008 med fyra och sju procent, enligt Carnegie. Alla tre regioner förväntas prestera bra under 2007, med ökande bidrag från Storbritannien och Kontinentaleuropa, vilket gör Nobia mindre beroende av den nordiska verksamheten, enligt Carnegie. På grund av den fortsatt starka nordiska marknaden förväntas marginalen i norden öka under 2007, enligt Carnegie.
Kurs då rekommendationen gavs:
290 kr

Rekommendation från: Carnegie

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser