No Case i Bilia

Datum: 2008-04-21 13:30

No Case

Bilia A

HQ Bank rekommenderar No Case i Bilia

HQ Bank sänker rekommendationen i Bilia till No Case från tidigare köp. Bilias rörelse går på ytterligare minor och vinstvarnar på grund av svagt begagnatresultat och ras i serviceefterfrågan i Danmark, enligt HQ Bank. Avvikelsen under kvartalet mnotsvarar 20 procent av årsvinsten och problemen kommer att bestå under minst detta år, enligt HQ Bank. Historiken talar också mot en förbättring eftersom Danmark ackumulerat har förlorat pengar under sju års tid, diversifieringen bort från Volvo/Ford har en levererats, och dessutom är Bilias rörelse inte ens lönsam under stark konjunktur och optimalt produktprogram, enligt HQ Bank. Balansräkningen ger ett visst stöd, men det räcker inte, enligt HQ Bank.
Kurs då rekommendationen gavs:
75,625 kr

Rekommendation från: Hagströmer & Qviberg

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser