No Case för Volvo

Datum: 2006-09-14 16:51

No Case

Volvo B

HQ Bank rekommenderar No Case för Volvo.

HQ Bank sänker rekommendationen för Volvo till No Case från köp. Volvos nya finansiella mål är bra men det är svårt att överträffa förväntningarna och det är inget som ändrar vinstutsikterna eller prognoserna i närtid, enligt HQ Bank. En aggressiv utskiftning av kapital skulle kunna innebära 80-90 kronor utöver ett rörelsevärde på 390 kronor per aktie, men ett mer rimligt scenario skulle innebära ett värde på 450 kronor per aktie, enligt HQ Bank.
Kurs då rekommendationen gavs:
435 kr

Rekommendation från: Hagströmer & Qviberg

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser