Nibe ser köpvärd ut

Datum: 2006-02-13 09:58

Långsiktigt ser Nibe-aktien köpvärd ut, menar Dagens Industri.

Värmepumptillverkaren spås komma att gynnas av det statliga omställningsbidrag som betalas ut till de hushåll som byter från olja eller direktverkande el till alternativa energikällor som biobränsle, värmepump eller solvärme. Risken i aktien är hög före tisdagens bokslut, men rekommendationen blir ändå köp, enligt Dagens Industri. Under fjärde kvartalet väntas försäljningen ha missgynnats då bidraget inte gavs förrän vid årsskiftet och många kunder lär ha skjutit upp sina beställningar. Den djärve räknar med att fjolårets hack i vinstkurvan redan är diskonterad i aktiekursen, medan försiktiga avvaktar bokslutet. 2006 års vinst ger P/E-talet 21.
Kurs då rekommendationen gavs:
238,75 kr

Rekommendation från: Dagens Industri

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser