Nibe sämre än index

Datum: 2005-08-11 14:59

Sämre än index

Nibe Industrier B

Carnegie ser Nibe prestera sämre än index.

Carnegie höjer vinst per aktie estimaten efter Nibes förvärv av Northstar med 1 procent för 2005 och 4 procent för 2006. Förvärvet kommer att öka Nibes omsättning med 3-4 procent, men marginalerna är sämre än Nibes nuvarande verksamhet. Däremot kommer Nibe kunna använda tillverkningskapacitet i Polen till befintliga produkter vilket är positivt då tillverkningen idag sker till full kapacitet.
Kurs då rekommendationen gavs:
206 kr

Rekommendation från: Carnegie

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser