Nibe mot 300 kr

Datum: 2003-02-03 13:05

Veckans Affärer ser ljust på Nibes framtid och värdering.

Nibes koncept fungerar och bolaget har sex år i rad med stark och lönsam tillväxt. Även om konjunkturen försvagas något under 2003 tror VA att vinsten kommer att stiga lite även i år. Det som talar för det är förvärv, omstruktureringsprogram och fortsatt stark efterfrågan på värmepumpar. Även på längre sikt ser det ljust ut, då förvärvsmöjligheterna är goda. Ett P/E-tal på 15 på årets förväntade vinst är klart motiverat, vilket ger en riktkurs på 300 kr.
Kurs då rekommendationen gavs:
238 kr
Riktkurs:
300 kr

Rekommendation från: Veckans Affärer

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser