Nibe bra affär

Datum: 2004-11-29 10:09

Nibe-aktien bedöms av Veckans Affärer ha bränsle för fortsatt kursuppgång.

Värderingen på 14 gången vinstprognosen för 2005 ses som lockande låg för ett tillväxtbolag med fortsatt god växtkraft. Med ytterligare några år av god tillväxt tillsammans med lönsamhetsförbättringar inom framför allt elementverksamheten går det enligt VA att räkna hem en kurs kring 210 kr. Aktien spås fortfarande kunna bli en lika bra affär som en värmepumpsinvestering.
Kurs då rekommendationen gavs:
178,75 kr
Riktkurs:
210 kr

Rekommendation från: Veckans Affärer

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser