Nibe billig och bra

Datum: 2001-11-27 12:40

Finanstidningen beräknar Nibes P/E-tal till 11 vilket inte anses som dyrt.

Finanstidningen anser att det finns all anledning att tro på fortsatt framgång för Nibe. Marknaden är fragmenterad vilket passar eftersom balansräkningen är solid och expansionsplanerna uttalade. Tidningen bedömer att Nibe är på god väg att under bibehållen lönsamhet nå målsättningen att dubbla 1999 års omsättning under en fyraårsperiod. Rekommendationen blir köp.
Kurs då rekommendationen gavs:
190 kr

Rekommendation från: Finanstidningen

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser