New Wave växer vidare

Datum: 2004-04-13 10:34

Veckans Affärer ser fortsatta tillväxtmöjligheter för New Wave och ger rekommendation köp.

Tidningen räknar med att New Waves försäljning ökar med drygt 20 procent i år och med 15 procent nästa år. Vinstprognosen ligger på 11,60 kr per aktie år och 15,50 kr nästa år. Värderingen är därmed 17 gånger årets vinst och 12 gånger 2005 års vinst. Det bedömer VA vara en relativt hög värdering, men med tanke på vad New Wave hittills presterat och de möjligheter som finns att fortsätta växa anses aktien ändå vara köpvärd. VD Torsten Janssons förhoppning är att framöver nå en organisk tillväxt om 10-15 procent per år. Dessutom kommer ytterligare förvärv att göras vilket innebär att målet är att växa med mer än 20 procent per år. Vinstmarginalen var i fjol den högsta under den senaste femårsperioden, vilket har fått bolaget att höja målet för bruttomarginalen från 40 procent till 45 procent. Förvärvet av Jobman bedöms ha varit strategiskt viktigt och ger New Wave en stark ställning inom produktområdet yrkeskläder.
Kurs då rekommendationen gavs:
200,5 kr

Rekommendation från: Veckans Affärer

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser