New Wave mot bra 2008

Datum: 2007-12-11 23:56

Affärsvärlden hävdar att New Wave har förutsättningar att göra ett bra 2008.

För 2008 räknar tidningen med en omsättning strax under 5 miljarder och en vinst på strax under 5 kr per aktie. Det ger ett p/e tal under 15, vilket bedöms vara attraktivt om New Wave fortsätter att växa i planerad takt. Affärsvärlden upprepar köprådet.
Kurs då rekommendationen gavs:
74,125 kr

Rekommendation från: Affärsvärlden

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser