New Wave mot bättre tider

Datum: 2007-01-22 10:40

Börsveckan köper in New Wave till referensportföljen.

Aktien spås visa upp en bättre sida framöver. Klädbolaget anses ligga bra till för att öka vinst och omsättning för sextonde året i rad 2006. Börsveckan tror att bolaget kan få upp rörelsemarginalen till 11-12 procent och hålla en tillväxt runt 15-20 procent framöver. I så fall bör aktien värderas upp till 90 kr på något års sikt, skriver Börsveckan.
Kurs då rekommendationen gavs:
67,875 kr
Riktkurs:
90 kr

Rekommendation från: Börsveckan

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser