New Wave mot 110 kr

Datum: 2006-05-08 12:35

Veckans Affärer köprekommenderar New Wave-aktien.

Det verkar inte vara någon överhängande risk att bolaget ska tappa farten, enligt tidningen. VA spår en rörelsemarginal som förbättras till ca 10,5 procent de närmaste åren, en bit under målet på 15 procent. Fokus väntas fortsätta att ligga på tillväxt. Därför bedöms värderingen med vinstmultiplar på 22 respektive 18 räknat på tidningens vinstprognoser för 2006 respektive 2007 vara befogat och lite till. VA anser att kursen bör kunna nå 110 kr på ett till två års sikt.
Kurs då rekommendationen gavs:
90,625 kr
Riktkurs:
110 kr

Rekommendation från: Veckans Affärer

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser