New Street Research höjer riktkurs

Datum: 2015-01-09 15:30

STOCKHOLM (Direkt) New Street Research har höjt riktkursen för Com Hem från 65 kronor till 74 kronor och upprepat köp efter ett möte med bolagets ledning nyligen.

Det framgår av en analys daterad den 8 januari.

"Vi blev väldigt övertygade om att det momentum som synliggjordes i tredje kvartalet bör kunna upprätthållas 2015. Trots en uppgång i aktien på 30 procent sedan vår uppgradering i oktober i fjol gör vår höjda riktkurs att vi fortsatt är en köpare av aktien", skriver New Streets analytiker.

Två faktorer ligger bakom den höjda riktkursen:

Analyshuset har antagit intäkter från en ny mobiltjänst i sina estimat från och med 2016, och gjort ett "konservativt" antagande om att Com Hem kan nå en marknadsandel i Sverige på omkring 2 procent på området mätt i intäkter.

Ett ökat nuvärde i estimaten av den skattelättnad som kommer från bolagets skuldrefinansiering, som i sig skapat högre skatteförluster.

New Street Research är ett Londonbaserat analyshus som framför allt är fokuserat på telekom- och kabeloperatörer.

New Street Research är sedan tidigare bidragsgivare i SME Direkts konsensusprognoser för Tele2.

Kurs då rekommendationen gavs:
63,9 kr
Riktkurs:
74 kr

Rekommendation från: New Street Research

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser