Neutral syn på Wallenstam

Datum: 2006-02-27 09:06

Carnegie rekommenderar neutral i Wallenstam.

Carnegie rekommenderar neutral i Wallenstam efter kvartalsrapporten. Wallenstam förblir ett substansvärdesinvesteringsförslag och Wallenstam rapporterade ett substansvärde på 92 kronor per aktie med 28 procent skatt och 119 kronor per aktie med 0 procent skatt, enligt Carnegie. Wallenstam är beroende av ränteläget efter synliga intäkter är låga, och om räntorna fortsätter uppåt kan de sjunka ytterligare och fastighetspriserna på fastigheterna till salu skulle kunna falla, enligt Carnegie. Vakansgraden för hela fastighetsportföljen låg på 4 procent, vilket är ungefär i linje med förväntningarna, enligt Carnegie.
Kurs då rekommendationen gavs:
108 kr

Rekommendation från: Carnegie

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser