Neutral syn på Wallenstam

Datum: 2008-02-21 10:54

Carnegie har en neutral syn på Wallenstam

Carnegie behåller en neutral syn på Wallenstam efter kvartalsrapporten, Rapporten var som förväntat och borde inte vara någon trigger. Fortsatta aktieåterköp och en attraktiv relativvärdering nettotillgångarna är de huvudsakliga positiva posterna i rapporten, enligt Carnegie. Det nya finansiella målet med bland annat nettotillgångsvärde på över 300 kronor per aktie vid 2012 är också positivt, enligt Carnegie. P/CE multiplarna är dock fortfarande ansträngda, enligt Carnegie
Kurs då rekommendationen gavs:
127,375 kr

Rekommendation från: Carnegie

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser