Neutral syn på Wallenstam

Datum: 2008-08-08 12:22

Kaupthing har en neutral syn på Wallenstam

Kaupthing behåller sin neutrala syn på Wallenstam med riktkurs 110 kronor efter kvartalsrapporten. Vinsten för det andra kvartalet blev något lägre än förväntat, enligt Kaupthing. Huvudsakliga anledningen till försämringen ligger i högre administrationskostnader, enligt Kaupthing. Wallenstam rapporterar fortfarande ökande fastighetsvärderingar, och det har inte skett någon ökning i avkastningskraven, enligt Kaupthing. Substansvärdet förväntas ligga relativt oförändrat under resten av 2008, enligt Kaupthing. Fastighetsutvecklingen har inte adderat något värde under kvartalet, enligt Kaupthing.
Kurs då rekommendationen gavs:
109,75 kr
Riktkurs:
110 kr

Rekommendation från: Kaupthing Bank

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser