Neutral syn på TraderDoubler

Datum: 2009-01-30 12:12

Kaupthing har en neutral syn på TradeDoubler

Kaupthing behåller sin neutrala syn på TradeDoubler men riktkursen sänks till 35 kronor från tidigare 50 kronor efter kvartalsrapporten. Rapporten var en besvikelse främst på grund av dålig kostnadskontroll, enligt Kaupthing. Däremot var en stor del av ökningen av icke återkommande natur så den underliggade förändringen jämfört med tredje kvartalet var 3 procent, enligt Kaupthing. Bolaget siktar på att sänka kostnaderna med 10 procent, vilket borde vara enkelt givet de höga engångskostnaderna, men bolagets historik av kostnadskontroll är svag, enligt Kaupthing. Den höga kvoten goodwill/eget kapital gör balansräkningen instabil trots att rörelsen går bra och genererar kassaflöde, enligt Kaupthing. Risken för en nyemission kommer därför att tynga aktien, enligt Kaupthing.
Kurs då rekommendationen gavs:
30,9 kr
Riktkurs:
35 kr

Rekommendation från: Kaupthing Bank

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser