Neutral syn på TradeDoubler

Datum: 2006-10-09 16:10

Carnegie rekommenderar neutral för TradeDoubler.

Carnegie rekommenderar neutral för TradeDoubler. TradeDoubler lanserade verksamheten i Portugal i fredags, vilket förväntas skapa affärsmöjligheter för dess existerande spanska och europeiska kunder, enligt Carnegie. Enligt ledningen har lanseringen ingen effekt på 2006 års helårsresultat, enligt Carnegie. Däremot är lanseringen en god nyhet eftersom den stärker TradeDoublers långsiktiga tillväxtutsikter, enligt Carnegie. Det förväntas dock ta två till tre år innan den portugisiska verksamheten bidrar signifikant till vinsterna, enligt Carnegie.
Kurs då rekommendationen gavs:
146,875 kr

Rekommendation från: Carnegie

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser