Neutral syn på TeliaSonera

Datum: 2007-05-30 14:54

Carnegie har en neutral syn på TeliaSonera.

Carnegie har en neutral syn på TeliaSonera. Banken har talat med TeliaSoneras chef för mobilnätsverksamheten i Danmark samt TeliaSoneras konkurrenter på den marknaden och alla bekräftar att marknaden förväntas fortsätta vara väldigt konkurrensutsatt trots viss konsolidering eftersom TeliaSonera, Sonofon och TDC alla siktar på högre marknadsandelar nästa år, enligt Carnegie. TeliaSonera bedöms inte ta några marknadsandelar, men däremot finns utrymme för marginalförbättringar givet bolagets begränsade närvaro på Internet, de nyligen förvärvade försäljningsställena samt signifikanta kostnader för integrationen av Orange och andra återförsäljare, enligt Carnegie.
Kurs då rekommendationen gavs:
50,5 kr

Rekommendation från: Carnegie

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser