Neutral syn på TeliaSonera

Datum: 2008-06-16 13:12

Kaupthing har en neutral syn på TeliaSonera

Kaupthing upprepar sin neutrala syn på TeliaSonera men riktkursen höjs till 56 kronor från tidigare 53 kronor. Estimaten har uppdaterats mot bakgrund av förbättrade utsikter för Spanien och Europa/Asien, medan bredbandsestimaten sänks, enligt Kaupthing. TeliaSonera värderas till en premie mot konkurrenterna främst på grund av sannolikheten för ett höjt bud från France Telecom och att andra budgivare kan dyka upp, enligt Kaupthing. TeliaSonera värderas på egen hand till 51 kronor och en budgivare som är verksam utanför TeliaSoneras marknader kan rättfärdiga synergier på 5 kronor per aktie, enligt Kaupthing.
Kurs då rekommendationen gavs:
56,375 kr
Riktkurs:
56 kr

Rekommendation från: Kaupthing Bank

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser