Neutral syn på Swedish Match

Datum: 2006-10-17 16:34

Carnegie rekommenderar neutral för Swedish Match.

Carnegie upprepar rekommendationen neutral för Swedish Match. Sveriges budgetförslag innebär en höjning av skatten på snus med 100 procent, enligt Carnegie. Om Swedish Match kunde föra vidare hela prishöjningen till konsumenterna, vilket kan bli svårt anser banken, så ökar priset på lössnus med 30 procent och priset på portionssnus med 15 procent, enligt Carnegie. Även om det är svårt att uppskatta priselasticiteten på tobaksprodukter, så kommer prishöjningen påverka konsumtionen, antagligen till fördel för lågprissegmentet av snus, enligt Carnegie. Det skulle innebära lägre marginaler, enligt Carnegie.
Kurs då rekommendationen gavs:
118,5 kr

Rekommendation från: Carnegie

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser