Neutral syn på Swedbank

Datum: 2008-04-24 10:54

Neutral

Swedbank A

Erik Penser Fondkommission har en neutral syn på Swedbank

Erik Penser Fondkommission har en neutral syn på Swedbank på riktkurs 175 kronor efter kvartalsrapporten. Rörelseresultatet på 3,7 miljarder kronor var 2,6 procent bättre än konsensusförväntningarna, men exkluderat en reavinst var resultatet 9 procent sämre än förväntat, enligt Penser. Räntenettot var lite bättre än förväntat, medan provisionsnettot var sämre än väntat, enligt Penser. Banken uppvisade också lägre kreditförluster än förväntat, enligt Penser.
Kurs då rekommendationen gavs:
169 kr
Riktkurs:
175 kr

Rekommendation från: Erik Penser Bank

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser