Neutral syn på Swedbank

Datum: 2008-10-27 12:34

Neutral

Swedbank A

UBS har en neutral syn på Swedbank

UBS behåller sin neutrala syn på Swedbank men riktkursen sänks med 50 procent till 60 kronor. Tredje kvartalet resultat var i stort sett i linje med förväntningarna, enligt UBS. VD sa redan på analytikermötet att Swedbank diskuterade emissionsbehovet eftersom nuvarande kapitalbas på 5,8 procent för Tier 1 är för lite, enligt UBS. VD sa också att makroutsikterna i baltikum förvärras snabbare än tidigare förväntat och att banken kommer att behöva revidera guidningen för kreditförluster i baltikum, enligt UBS. Den nya riktkursen tar hänsyn till en 30 procentig utspädning på grund av en emission, enligt UBS.
Kurs då rekommendationen gavs:
53,125 kr
Riktkurs:
60 kr

Rekommendation från: UBS Warburg

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser