Neutral syn på Svolder

Datum: 2005-12-15 14:28

Neutral

Svolder B

Carnegie rekommenderar neutral syn på Svolder.

Carnegie rekommenderar neutral för Svolder. Svolder rapporterade ett substansvärde per aktie på 62,60 kronor för första kvartalet vilket är i linje med förväntningarna enligt Carnegie. Under kvartalet har SAS och Gunnebo Industrier adderats till portföljen, medan aktier i WM-Data, Haldex, Partnertech, Alfa Laval och Invik har sålts. Svolder handlas till en substansrabatt på 1 procent vilket är lägre än det historiska snittet på 4 procent enligt Carnegie.
Kurs då rekommendationen gavs:
64,5 kr

Rekommendation från: Carnegie

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser