Neutral syn på SSAB

Datum: 2007-02-08 16:59

Neutral

SSAB A

Carnegie rekommenderar neutral för SSAB.

Carnegie rekommenderar neutral för SSAB efter helårsrapporten. Vinsten kom in högre än förväntat, med Tibnor och övrigt som överraskade positivt medan Stålverksamheten kom in som förväntat, enligt Carnegie. Efterfrågan på SSABs nischprodukter är robust och utsikterna för första halvåret 2007 är väldigt goda och ingen minskning i global stålefterfrågan, enligt Carnegie. Priserna kommer vara något högre under första kvartalet jämfört med sista kvartalet, enligt Carnegie. Priserna förväntas dock falla tillbaka under andra halvåret, enligt Carnegie. Nedsidan i aktien skyddas av värderingen och aktieåterköpen, enligt Carnegie. Vinst per aktie förväntas bli 16,40 kronor för 2007 och 15,30 kronor för 2008, enligt Carnegie.
Kurs då rekommendationen gavs:
174,5 kr

Rekommendation från: Carnegie

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser