Neutral syn på SKF

Datum: 2006-04-28 09:16

Neutral

SKF B

Carnegie rekommenderar neutral för SKF.

Carnegie rekommenderar neutral för SKF efter kvartalsrapporten. SKF levererade en hyggligt bra rapport men Carnegie hade förväntat sig något högre volymtillväxt, enligt Carnegie. Carnegie förväntar sig att aktien kommer att fortsätta trenda högre drivet av positiva vinstrevideringar, aktieåterköp och möjligen förvärv, enligt Carnegie. SKF belönas inte fullt ut för den starka balansräkningen, anser Carnegie.
Kurs då rekommendationen gavs:
128,5 kr

Rekommendation från: Carnegie

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser