Neutral syn på SKF

Datum: 2008-07-17 12:24

Neutral

SKF B

Carnegie har en neutral syn på SKF

Carnegie behåller sin neutrala syn på SKF efter kvartalsrapporten. SKF rapporterade en bättre marginal än förväntat eftersom bolaget höjt priserna på grund av högre kostnader på insatsvaror, enligt Carnegie. Bolaget förblir optimistiskt och säger att viss svaghet på vussa marknader mer än uppvägs av styrka inom energi- och infrastrukturssektorer, enligt Carnegie. Det kommande kvartalet ser dock mer utmanande ut, enligt Carnegie. Värderingsmultiplarna är låga men så länge som stöd fattas på omsättningsnivån så finns inte utrymme för multipelexpansion, enligt Carnegie. Vinst per aktie förväntas bli 10,50 kronor för 2008 och 11,30 kronor för 2009, enligt Carnegie.
Kurs då rekommendationen gavs:
95 kr

Rekommendation från: Carnegie

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser