neutral syn på Securitas

Datum: 2005-08-12 16:55

Cazenove neutrala till Securitas.

Cazenove behåller neutral rekommendationen för Securitas efter Q2 rapporten. Vinst före skatt var 5% lägre än Cazenoves estimat på grund av lägre rörelseresultat och högre räntekostnader. Cazenove har försiktiga utsikter för säkerhetsindustrin som helhet baserat på prispress och inflation i lönekostnader. Securitas Q2 rapport visade på det senare enligt Cazenove. Securitas handlas till p/e05E på 17,3x vilket är en 16 procentig premie gentemot Group 4. Securitas verkar fullvärderad enligt Cazenove som bibehåller sin neutrala rekommendation. Cazenove estimerar Securitas vinst per aktie för helåret 2005 till 7,70 kronor och 8,37 kronor för 2006.
Kurs då rekommendationen gavs:
132,5 kr

Rekommendation från: Cazenove

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser