Neutral syn på SCA

Datum: 2005-03-17 00:18

Neutral

SCA B

H&Q har rekommendationen No Case (neutral) på SCA.

Hagströmer & Qviberg menar att SCA:s tillväxt- och diversifieringsstrategi har varit för dålig i en marknad som präglas av större prispress än tidigare. Vidare menar mäklarfirman att SCA skulle dock kunna skapa värden runt 320 kronor per aktie om bolaget fokuserar på att effektivisera och skära kostnader. H&Q anser att aktien till och med skulle kunna vara värd upp till 400 kronor per aktie. Detta förutsätter dock att SCA särnoterar och delar ut affärsområdet Hygienprodukter till aktieägarna. Enligt H&Q:s prognoser för 2005 och 2006 handlas aktien till p/e 10,9- respektive 10,3.
Kurs då rekommendationen gavs:
257,25 kr

Rekommendation från: Hagströmer & Qviberg

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser