Neutral syn på SAS

Datum: 2008-05-30 12:32

Neutral

SAS

Carnegie har en neutral syn på SAS

Carnegie har en neutral syn på SAS. SAS upprepade sitt mål att avyttra Spanair innan slutet av andra kvartalet, men försäljningsprocessen kommer att avbrytas om inte en tillfredställande lösning nås, enligt Carnegie. Det ökar risken att Spanair förblir i bolagets äga, åtminstone på kortare sikt, och det ökar risken i SAS vinster ytterligare, enligt Carnegie. Den neutrala synen har främst haft stöd av summan av delarna, med dolda värden i både Spanair och i innehavet i BMI, men efter kommentarerna från SAS ser det ut som att avyttringar kommer ske först under 2009, så de värdena kommer inte realiseras inom kort, enligt Carnegie.
Kurs då rekommendationen gavs:
44,8 kr

Rekommendation från: Carnegie

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser