Neutral syn på Retail and Brands

Datum: 2008-12-30 12:14

Kaupthing har en neutral syn på Retail and Brands

Kaupthing har en neutral syn på Retail and Brands med riktkurs 5 kronor. Rapporten för första kvartalet 08/09 inkom något bättre än förväntat med en bruttomarginal på 52 procent och bra kostnadskontroll, enligt Kaupthing. Det huvudsakliga negativa i rapporten var lageruppbyggnaden på grund av svag försäljningsutveckling vilket också försvagade kassaflödet, enligt Kaupthing. EBIT estimaten lämnas dock sammantaget i stort oförändrad, enligt Kaupthing. Vinst per aktie estimatet sänks på grund av högre räntekostnader än tidigare förväntat, enligt Kaupthing. Den långsiktiga värderingen ser attraktiv ut men på kort sikt finns osäkerheten kvar, enligt Kaupthing.
Kurs då rekommendationen gavs:
2,65 kr
Riktkurs:
5 kr

Rekommendation från: Kaupthing Bank

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser