Neutral syn på Ratos

Datum: 2005-12-08 14:02

Neutral

Ratos B

Carnegie rekommenderar neutral för Ratos.

Carnegie rekommenderar neutral för Ratos. Ratos har förvärvat Anticimex från Nordic Capital till ett EV på 1.648 miljoner kronor, vilket innebär en investering av eget kapital på 600-750 miljoner kronor enligt Carnegie. Det är positivt att Ratos kan hitta attraktiva investeringar i en konkurrensutsatt marknad, även om priset ligger i det övre intervallet anser Carnegie. Ratos NAV lämnas oförändrad vilket innebär en neutral syn på aktien enligt Carnegie.
Kurs då rekommendationen gavs:
183 kr

Rekommendation från: Carnegie

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser