Neutral syn på Nordea

Datum: 2007-09-26 09:54

Carnegie har en neutral syn på Nordea

Carnegie har en neutral syn på Nordea. Nordea har kommenterat den senaste tidens turbelens på finansmarknaderna, enligt Carnegie. Nordea förutspår ingen väsentlig påverkan på räntenettot eller på kreditförluster, enligt Carnegie. Om något så är påverkan på räntenettot från de negativa hedgeeffekterna mindre än tidigare befarat eftersom ECB troligen behåller räntorna oförändrade, enligt Carnegie. Värderingen från kvartal till kvartal av poster (på grund av marknadsvärdering av likviditetsportföljen) förväntas bli marginell, medan det är troligt med negativa effekter från market-making portföljen, enligt Carnegie. Däremot mildras detta av stark efterfrågan på hedgeprodukter och stora utgivna volymer av kortsiktiga strukturerade produkter, enligt Carnegie. Sammantaget är den kortsiktiga påverkan på resultaträkningen av kreditoron begränsad, enligt Carnegie.
Kurs då rekommendationen gavs:
101,2 kr

Rekommendation från: Carnegie

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser