Neutral syn på Nordea

Datum: 2007-11-20 15:57

Carnegie har en neutral syn på Nordea

Carnegie har en neutral syn på Nordea. Enligt Sampos VD finns två operativa och tre strukturella scenarios för Nordea som är värda att begrunda, enligt Carnegie. Från den operativa sidan uppskattas den nuvarande strategin att nå ut ännu mer till den existerande kundbasen och omflyttning av resurser från back till front office. Det finns också effektivitetspotential i att sudda ut de nationella gränserna i Nordeas verksamhetsstruktur.

De strukturella scenarier som är tänkbara är en övergripande nordisk sammanslagning av SHB, Swedbank eller SEB, eller så köps Nordea helt säkert upp inom en 20 årsperiod av en paneuropeisk bank. En uppdelning och bitvis försäljning är minst tänkbar på grund av politiska orsaker. Slutligen säger han att han inte skulle köpa Nordea över 105 kronor per aktie, men väl på dippar, enligt Carnegie.
Kurs då rekommendationen gavs:
103,9 kr

Rekommendation från: Carnegie

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser