Neutral syn på Nokia

Datum: 2005-09-15 09:37

Carnegie behåller rekommendationen neutral för Nokia.

Carnegie behåller rekommendationen neutral för Nokia efter Nokias höjning av Q3 prognoserna. Nokia höjer försäljningsprognosen till 78,4-79,3 miljarder kronor och vinst per aktie prognosen till 1,68-1,77 kronor. Carnegie anser att även om investmentbanken höjer estimaten något så är Nokias prognoshöjning inte odelat positiv då den bekräftar en bruttomarginalsförsämring. Detta påvisar att ökade volymer inte per automatik leder till bättre marginaler anser Carnegie.
Kurs då rekommendationen gavs:
127 kr

Rekommendation från: Carnegie

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser