Neutral syn på Nobia

Datum: 2008-03-07 15:06

Neutral

Nobia

Carnegie har en neutral syn på Nobia

Carnegie har en neutral syn på Nobia. Konkurrenten Howden i Storbritannien lämnde rapport att så långt under 2008 är jämförbar försäljning upp 7 procent, enligt Carnegie. Nobia förväntas åstadkomma 6 procents tillväxt, så det inger lite förtroende för utsikterna på kort sikt, enligt Carnegie. Däremot lär marknaden fortsätta att gradvis falla under 2008 när bostadslånen minskar, enligt Carnegie. Nobia planerar att öppna runt 30 nya affärer under 2008 i Storbritannien, enligt Carnegie.
Kurs då rekommendationen gavs:
50,875 kr

Rekommendation från: Carnegie

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser