Neutral syn på New Wave

Datum: 2006-09-14 09:27

Neutral

New Wave B

Carnegie rekommenderar neutral för New Wave Group.

Carnegie rekommenderar neutral för New Wave Group. Omstruktureringen av Orrefors Kosta Boda fortlöper och kostnadsbesparingar på 50 miljoner kronor har identifierats, enligt Carnegie. Det fjärde kvartalet kan även uppvisa ett trendbrott i den tidigare negativa försäljningstrenden, enligt Carnegie. Fler förvärv är troliga under 2007 och med en ansträngd balansräkning skulle ett större förvärv innebära en nyemission, enligt Carnegie. New Wave Groups tillväxthistorik är stark, men balansräkningen är ansträngd och värderingen på P/E(07e) på 18 gånger är krävande, enligt Carnegie.
Kurs då rekommendationen gavs:
82 kr

Rekommendation från: Carnegie

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser