Neutral syn på New Wave

Datum: 2007-02-19 13:58

Neutral

New Wave B

Carnegie rekommenderar neutral för New Wave Group.

Carnegie rekommenderar neutral för New Wave Group efter rapporten för det fjärde kvartalet. Rapporten var förvånansvärt stark med en vinst som överträffade förväntningarna med 15 procent trots svag försäljning på grund av milt väder, enligt Carnegie. Lägre investeringstakt än normalt ledde till en välkommen återgång till starka kassaflöden och en substantiell förstärkning av gruppens ansträngda balansräkning, enligt Carnegie. Ledningen förväntar sig en organisk tillväxt på minst tio procent och fortsatt marginalexpansion under 2007, enligt Carnegie. Värderingen av bolaget är dock fortfarande ansträngt hög, enligt Carnegie.
Kurs då rekommendationen gavs:
77,125 kr

Rekommendation från: Carnegie

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser