Neutral syn på NCC

Datum: 2005-08-23 09:06

Neutral

NCC B

Carnegie behåller rekommendationen neutral i NCC.

Carnegie behåller rekommendationen neutral i NCC efter en bättre än förväntat Q2 rapport. Försäljningen var 12,76 mdkr, vinst före skatt 658 mkr, och orderingången 14,14 mdkr jämfört med Carnegie förväntningar om 11,1 mdkr, 536 mkr och 13,15 mdkr. Den bekräftade att den Nordiska byggmarknaden är fortsatt stark och NCC upprepar estimaten om tillväxten på den Nordiska byggmarknaden. Carnegie förväntar sig att NCC kommer fortsätta försäljningsökningen och marginalökningen samt leverera starkt kassaflöde, men från ett relativperspektiv föredrar Carnegie JM eller Skanska och behåller därför neutral rekommendationen.
Kurs då rekommendationen gavs:
136 kr

Rekommendation från: Carnegie

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser