Neutral syn på MTG

Datum: 2008-05-27 12:19

Neutral

MTG B

UBS har en neutral syn på MTG

UBS behåller sin neutrala syn på MTG men riktkursen sänks till 425 kronor från tidigare 435 kronor. Anledningen till sänkningen är att vinstprognoserna sänks för 2008-2010 tillföljd av en svagare utveckling i annonstillväxten i Skandinavien och delar av Europa, enligt UBS. Dessutom är marginalerna lägre inom nordisk betal-tv, enligt UBS. MTG upprepar sina finansiella mål för 2011, vilket var förväntat, enligt UBS. Framöver lär MTG få det tuffare att leva upp till förväntningarna eftersom ekonomin förväntas försvagas på flera av MTGs viktigaste marknader samtidigt som MTGs aktie gått bättre än sektorn och jämförelsetalen är tuffa, enligt UBS.
Kurs då rekommendationen gavs:
421 kr
Riktkurs:
425 kr

Rekommendation från: UBS Warburg

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser