Neutral syn på Millicom

Datum: 2008-07-11 12:27

Carnegie har en neutral syn på Millicom

Carnegie har en neutral syn på Millicom. Trots att Millicom växer dubbelt så fort som konkurrenterna, med en 36 procentig omsättningsökning i år, finns anledningar till försiktighet, enligt Carnegie. Högre inflation leder till lägre genomsnittliga intäkter per kund, enligt Carnegie. Samtidigt ökar konkurrensen på nyckelmarknader under andra halvåret eftersom snabbväxande marknader redan lockat till sig Vodafone, enligt Carnegie. Aktien handlas till en 30 procentig premie mot konkurrenterna och med marginalökningar per år på 1 procentenhet finns det litet utrymme för multipelexpansion eller estimatehöjningar, enligt Carnegie. Millicom är inte heller en uppköpskandidat på kort sikt, enligt Carnegie.
Kurs då rekommendationen gavs:
597 kr

Rekommendation från: Carnegie

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser