Neutral syn på Lundbergs

Datum: 2008-05-30 12:31

Neutral

Lundberg B

Carnegie har en neutral syn på Lundbergs

Carnegie sänker rekommendationen i Lundbergs till neutral från tidigare bättre än index. Lundbergs rapporterade ett substansvärde per aktie på 472 kronor vid slutet av mars vilket var högre än bankens egna estimat på 458 kronor, men vid slutet av maj låg substansvärdet på 458 kronor, enligt Carnegie. Under första kvartalet skedde inga väsentliga förändringar i portföljen förutom det redan förväntade köpet av 1,1 miljoner aktier i Sandvik, enligt Carnegie. Substansrabatten ligger på 23 procent, vilket är mindre än de 29 procent i februari när fjärde kvartalets siffror presenterades, men fortfarande större än det långsiktiga snittet på 18-19 procent, enligt Carnegie.
Kurs då rekommendationen gavs:
358 kr

Rekommendation från: Carnegie

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser