Neutral syn på Kungsleden

Datum: 2007-09-26 09:54

Neutral

Kungsleden

Carnegie har en neutral syn på Kungsleden

Carnegie har en neutral syn på Kungsleden. Kungsleden kommer att behålla fokus på fortsatt många fastighetstransaktioner, med fokus på fastigheter med den offentliga sektorn som hyresgäst, enligt Carnegie. Överflödigt kapital förväntas distribueras till aktieägarna om inte bolaget hittar några lämpliga förvärvsobjekt, enligt Carnegie. Kungsleden har inte påverkats av osäkerheten på finansmarknaderna, men det kan påverka direktmarknaden med ökande spread i avkastningskraven, enligt Carnegie. Hyresmarknaden i Stockholm fortsätter dock att förbättras, enligt Carnegie. Värderingen är attraktiv relativt sektorn, enligt Carnegie.
Kurs då rekommendationen gavs:
77 kr

Rekommendation från: Carnegie

Fler aktieanalyser
Fler aktieanalyser